BO Red Sunset - je so svojou novou rodinou

Náš jediný chlapček Bo sa narodil ako štvrtý s pôrodnou váhou 720 gramov.


Bo 10 týždňov

Bo 9 týždňov

Bo 7 týždňov

Bo 6 týždňov

Bo 1 mesiac

Bo deň 25

Bo s maminkou Amadeou na vianočnej fotografii.

Bo 12. deň - už pozerám na svet:)

Bo 11. deň

Bo 5.deň

Bo 3.deň

Bo 1.deň