Canisterapia

Nie sú to len šampióni, ale aj pomáhajú.....

Ako som už pri jednotlivých psoch písala, venujeme sa
canisterapii, čo je v podstate liečba psom.

Naša Angie je po vzore svojho otca Einsteina a deda Boogieho  certifikovaný  canisterapeutický pes. Nedávno sa pridal do tímu aj úžasňák Rabastens.  Ako terapeutický  tím sme 
zastrešení Slovenskou asociáciou psích terapeutov  a SČK. Každý pes terapeut si
v podstate sám určuje svoju cieľovú skupinu. U nás to na celej čiare
vyhrali detičky.  Medzi našich pacientov
patria najmä deti trpiace  zdravotnými
postihnutiami, poruchami správania, kynofóbiou 
ale  máme kamarátov aj medzi zdravými detičkami
v škôlkach a školách, ktoré hravým spôsobom učíme 
láske, rešpektu, priateľstvu  a celkovo k dobrému vzťahu  k zvieratám.

Návšteva každého zariadenia, domácnosti , školy či škôlky je
iná, všade však nachádzame nových priateľov, medzi deťmi, rodičmi, učiteľmi, zamestnancami.


Holanďania hovoria, že pyrenejský horský pes je plemeno, ktoré človeku vidí priamo do duše.  Majú obrovskú pravdu.  

Pyrenejce vedia, úžasne prečítať akúkoľvek situáciu a prispôsobiť sa dianiu.

Neraz sa stalo, že sme boli pozvaní na "canisku" k dieťaťu. Pes vycíti ako
je človek " na tom"  a neraz zisťujeme, že
canisterapiu potrebuje skôr rodič/ rodičia, ktorí často nesú  na pleciach 
ťažké až neúnosné.....

Einstein taktiež fungoval  ako " tichý hlásič" pri
epileptických záchvatoch (Angie sme ešte netestovali).

Veselšie bývajú návštevy škôlok  a škôl , či prednášky
o canisterapii.  Dostaneme vždy kopu
zaujímavých otázok, zahráme sa,  Steiny
zvykol deti v škôlke sem tam vziať na priateľskú návštevu do
kuchyne......psy prídu  domov  unavené , zmorené ale šťastné. Škôlkari nám
z času na čas namaľujú krásne obrázky, na ktorých býva najväčšia zelená
machuľa práve Pupík alebo Boogie:)

 Canisterapia nie je o tom, že deti ťahajú psa za uši, chvost alebo srsť a on si nechá....
Nijaký pes nie je naučený perfektnému sebaovládaniu. Canisterapia nie je len
o braní, ale aj o dávaní lásky a pochopenia, skutočná terapia je, keď  sa na ňu teší aj človek aj
chlpatý terapeut . Len tak môže pacient dobre napredovať .